Havremagasinet

Havremagasinet

Havremagasinet Länskonsthall Boden - ett av Sveriges största rum för samtidskonst.

I ett hus med hela 3600 kvadratmeter till förfogande skapas unika möjligheter för att möta och ta del av konst. I våra utställningar adresseras några av samtidens mest angelägna frågor.

I vår löpande utställningsverksamhet bjuder vi in konstnärer från Norrbotten, Sverige och världen, detta kompletteras med ett livligt program och en omfattande pedagogisk verksamhet: Vi har ett café som erbjuder hembakt fika och smörgåsar, en ateljé för att testa hur det är att tänka genom konstens material och en scen för konserter, föreställningar och andra aktiviteter. Namnet Havremagasinet knyter an till byggnadens unika historia och dess tidigare funktion från när Försvarsmakten använde den för att förvara havre och spannmål till hästar.

Sedan konsthallens första utställning har vi arbetat med samtidskonst som belyser aktuella globala ämnen såväl som vårt specifika sammanhang här i Norrbotten och Barentsregionen. Det kan handla om migration, demokrati, klimatkrisen, mänskliga rättigheter, integration och minoritetsfrågor– eller helt enkelt hur det är att leva på jorden idag.

Konsthallen startades 2010 på initiativ av konstnärskollektivet Kilen med en vision om att bli ett centrum för samtidskonsten i Norrbotten, sedan dess har över femtio utställningar och otaliga programpunkter och möten arrangerats under dess tak.

Som länskonsthall har vi också ett regionalt uppdrag och genomför många olika projekt runt om i länet. Har du inte möjlighet att besöka oss fysiskt, går det att del av delar av vårt program och utställningar på distans.

Verksamheten görs möjlig genom stöd från Boden kommun, Region Norrbotten och alla som besöker konsthallen.

Hitta hit

Aktuella utställningar