Virserums Konsthall

Virserums Konsthall

/media/v13okesj/virserumskonstall_extrerior_fotobertilhertzberg.jpg

Mitt i de småländska skogarna ligger det lilla samhället Virserum med den stora konsthallen. År 1998 invigdes Virserums Konsthall, som en av få konsthallar utanför de stora städerna. En landsbygdens konsthall, vars berättelse är sammanbunden med Virserum som samhälle och ortens historia.

Platsen som vi befinner oss på, bolagsområdet, är historisk. Här flyter Virserumsån igenom, som med sin vattenkraft skapade grunden för en blomstrande möbelindustri. Här tillverkades allt från vardagsmöbler till barocka praktpjäser, under ledning av det som i folkmun kom att kallas ”Bolaget”.

Idag är möbeleran ett minne blott. Men den forna industrin har bytts ut mot ett rikt föreningsliv. Från februari till december fyller konsthallen det arkitektoniskt unika pappershuset med samtidskonst samt shop och café.  Möbelindustrimuséet förvaltar möbeltillverkningens arv, hantverksboden Stinsen visar upp och säljer lokalt hantverk och örtagården är en oas av blomster och kryddväxter. Alla verksamheter är i grunden ideella föreningar och mycket av arbetet sker på just ideell basis.

Med en utställningsyta på 1600 kvm visas samtida konst i utställningar om människors vardag, forskning och aktuella samhällsfrågor. Trä, skog, hållbarhet samt textilt hantverk och fiberkonst är centrala teman som återkommer i konsthallens utställningar. Vi vill lyfta frågor som rör landsbygdens framtid, klimatomställningens nödvändighet och höja konsthantverkets status. 

Utställningarna visas på två våningar i vår byggnad Pappershuset, som är en upplevelse i sig. Det välvda taket av limträbågar och det diffuserade ljuset skapar en unik arkitektur och visar prov på träts byggnadsmöjligheter.

Virserums Konsthall stödjer småländskt skapande genom sitt projekt Friytan. Två studios finns tillgängliga för regionala konstnärer att ställa ut, för många har detta varit deras första utställning.

Konsthallen erbjuder även möjligheten för konstnärer att arbeta som fältkonstnärer, en form av residensverksamhet. På plats i Virserum arbetar konstnären tillsammans med lokalsamhället och konsthallen i olika projekt, från ungdomsverksamhet till utställningar.

Hitta hit

Aktuella utställningar