VÄRMLANDS MUSEUM

Nya Värmlands Museum slår upp portarna


Den 1-2 juni öppnar Värmlands Museum igen efter en omfattande ombyggnad. Nya utställningar, skaparverkstad, barnutställning, framtidslabb, butik, hörsal, restaurang och café öppnar, bland mycket annat.


Sedan tillbyggnaden av museet på Sandgrundsudden i Karlstad öppnade 1998, har kraven på museibyggnader ökat avsevärt. Det gäller främst tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatstyrning i utställningshallar. För att tillgodose dessa krav och uppnå högsta säkerhetsklass enligt Kammarkollegiets krav på museer, startade 2018 en omfattande ombyggnad. Resultatet är ett öppnare och ljusare museum mer i samklang med arkitekt Carl Nyréns ursprungliga intentioner med en öppen och flexibel planlösning. Fler delar av museet har gjorts publika och numera finns ett matsäcksrum för besökande skolklasser.

Ombyggnaden har budgeterats till 87 miljoner kronor och finansieras genom höjda anslag från Region Värmland och Karlstads kommun som täcker en hyreshöjning på motsvarande 5,7 miljoner kronor per år. Den största delen av investeringen har lagts på tekniska förbättringar, som inte märks för en vanlig besökare. Men museet är nu rustat för framtiden och kan ta emot i princip vilka utställningar som helst.

- Det här är en investering som många museer idag tvingas göra, för att få statlig utställningsgaranti och kunna visa utställningar av hög klass. Man ska kunna bo i Värmland och samtidigt ta del av ett bra kulturutbud utan att behöva åka till Stockholm eller Göteborg, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

I och med ombyggnaden stärks museet som kreativ mötesplats för olika konstarter och ett rikt programutbud planeras, både i egen regi och i samarbete med andra. Ambitionen att varje år visa minst en utställning av internationell klass kvarstår och barn och unga är även fortsatt en prioriterad målgrupp.

- Värmland är ett föregångslän som från politiskt håll visat vilja att investera i framtidens museum, säger Åsa Hallén.


FAKTA

Ombyggnaden i stora drag:

  • Etapp 1 - Museets bibliotek flyttade i september 2018 till ett nytt publikt läge på entréplan i den äldre museibyggnaden, Cyrillushuset.
  • Där biblioteket tidigare låg finns nu mötesrum som går att boka för konferens.
  • I den nyare museibyggnadens mitt har museets nya hjärta etablerats – ett nav från vilket man lättillgängligt når alla publika verksamheter i byggnaden och utställningar.
  • Ett nytt entresolbjälklag har byggts upp men lämnar en östvästlig axel genom byggnaden med kontakt från fasad till fasad och ljusinfall från flera håll, lösningar som ökar möjligheten att orientera sig.
  • Barnutställning, skaparverkstad och framtidslabb samlas i ljusa lokaler på det nya entrésolplanet.
  • Ett matsäcksrum för skolklasser har inrättats på plan 1.
  • Reception och butik har fått ett nytt och mer centralt läge med bättre överblick.
  • Terrassen längs entrésidan, med sitt attraktiva sydvästläge och utsikt över parken, har utvidgats och gjorts möblerbar.
  • Restaurangköket blir helt nytt och för att ersätta förlorade sittplatser, till förmån för en utbyggnad av köket, har museet byggts ut med ”Lyktan” - en inglasad paviljong med utsikt mot Museiparken och Klarälven.
  • Akustik och ljusförhållanden har förbättrats i enlighet med arbetsmiljökrav och byggnaderna har en förbättrad energieffektivitet.


Värmlands Museum i Karlstad har öppet årets alla 365 dagar!

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans skapas Sveriges största museum.

VÄRMLANDS MUSEUM

Sandgrundsudden

602 34 Norrköping

Tel: 011-15 26 00

E-post: museet@varmlandsmuseum.se

Hemsida: varmlandsmuseum.se

Länsmuseichef: Åsa Hallén


Museets öppettider:

Mån, tis, tor: 10-18

Ons, fre: 11-20

Lör, sön, helgdagar: 11-16

Entré: 100krVisning

Ring receptionen för detaljerad info