Den osynliga världen - Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman


18 februari - 23 april 2023

Den osynliga världen - Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman

Utställningen Den (o)synliga världen bygger på myten kring vårgudinnan Persephone.

Utställningen Den (o)synliga världen bygger på myten kring vårgudinnan Persephone.

Som liten flicka blir hon bortrövad av Hades till underjorden och återvänder som underjordens härskarinna. Den här antika myten representerar födelsen av årstiderna och är en metafor för liv och död, födelse och återfödelse.

Idag när skuggsidorna åter reser sig mot oss genom krig i Europa, klimatförändringar och politisk polarisering är Persephones historia mer än någonsin aktuell. Persephone är en bild av människan bortom polarisering. Hon rör sig fritt mellan världarna och håller både det gudomliga, det jordiska och skuggornas rike i sin hand. Ingenting är främmande för henne, synligt eller osynligt, födelse eller död, kreativitet eller ödeläggelse.

Den osynliga världen på Kristinehamns Konstmuseum med Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman öppnar 18 februari och pågår till och med 23 april 2023.

I samband med vårutställningen visas också årets stipendiat.

Hitta hit

Fler utställningar på Kristinehamns Konstmuseum

Fler utställningar

BO MOSSBERG

 21 jan - 12 feb 2023

Väsby Konsthall, Upplands Väsby

MARTIN KELLERMAN

- Rocky

Vardagsproblem, hybris och tankar om samtiden.

 1 apr - 25 sep 2023

Åbergs Museum, Bålsta

Mer Gallerier/Museer i närheten