Ruben Wätte


25 november 2023 - 28 januari 2024

Ruben Wätte

 04 oktober 2023

Lek, ovisshet och anarkistisk pedagogik

Ruben Wätte arbetar med konst i offentligheten, både i form av permanenta platsspecifika verk och tillfälliga utforskande processer tillsammans med andra.

Det handlar ofta om en sorts frihetlig lek med fenomen som risk, tillit, ovisshet och kontrollförlust, där normativa och vanemässiga förhållningssätt tillfälligt sätts ur spel till förmån för andra sätt att vara och göra.

Genom anarkistisk pedagogik och en rad egna metoder som Wätte utvecklat under sitt första decennium som yrkesverksam konstnär, skapas konst som äger rum på långt flera plan än vad som ryms i det färdiga verket.

Hitta hit

Fler utställningar på Trollhättans Konsthall

Fler utställningar

Moki Cherry

Moki Cherrys färgstarka konst förenar måleri, skulptur, textil, mode och scenografi. Vardagslivet och konsten länkas...

 23 sep - 3 mar 2024

Moderna Museet Malmö, Malmö

HOPP, FÖRVIRRING, FÖRTVIVLAN

KONST I KÖLVATTNET AV UPPROREN I ARABVÄRLDEN

Kan konsten gestalta det som är för komplicerat och svårt att uttrycka med ord? Den internationella grupputställninge...

 17 feb - 1 sep 2024

Moderna Museet Malmö, Malmö

Fler Gallerier/Museer i närheten