EDWARD JARVIS

Nostos

Nostos
18 november 2023 - 13 januari 2024

EDWARD JARVIS

 13 november 2023

Merparten av mitt liv har skett i samhällets skrevor av omstrukturering. Utdömda industriområden, fuktiga källare eller som en Karlsson på taket mellan fläktrummorna ovanför blåkullas trasproletariat.

Långsamt och mödosamt har jag ägnat mig åt en verksamhet utanför den globala dumhetens institutionaliserade kontrollmekanismer. Tillverkan av ikonliknande attrapper i samhällsomstörtande syfte. En armé av ständigt pånyttfödda poeter hjälper mig i arbetet. De döda förstenade troll som utgör verklighetens folk, kommer de nu att återvända till livet? / Edward Jarvis

Edward Jarvis mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Folke Hellström-Linds fond 2021. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog. Katalogen innefattar nyskriven poesi av Johan Jönson och en essä av Sinziana Ravini.

Hitta hit

Fler utställningar på Konstakademien

Fler utställningar

HOPP, FÖRVIRRING, FÖRTVIVLAN

KONST I KÖLVATTNET AV UPPROREN I ARABVÄRLDEN

Kan konsten gestalta det som är för komplicerat och svårt att uttrycka med ord? Den internationella grupputställninge...

 17 feb - 1 sep 2024

Moderna Museet Malmö, Malmö

Fler Gallerier/Museer i närheten