Joakim Sandqvist: Beckers konstnärsstipendium 2024

3 februari 2024 - 17 mars 2024

Joakim Sandqvist: Beckers konstnärsstipendium 2024

 15 december 2023

På Färgfabriken presenteras Sandqvists produktion för första gången i ett helhetssammanhang där verken får samspela med varandra. Både tidigare och nyproducerade verk kommer att visas.

Stipendiatutställning i Stora salen, Färgfabriken, med stipendieutdelning och vernissage 3 februari.

Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor samt utställningar på Färgfabriken i Stockholm och KKAM – Höganäs, som i år utdelas för 37:e året i följd, tilldelas 2024 Joakim Sandqvist.

Joakim Sandqvist (f. 1988) arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion. Den konstnärliga processen börjar ofta i ett fynd av någonting påtagligt och nära till hands, någonting så vanligt att dess betydelser ligger dolt bakom normalitet. Med ingående research och ett strängt förhållningssätt till verkets bärande idé som avhängigt sitt medium och materiella beståndsdelar skapar han en återhållsam poesi i verk som kretsar kring växelverkan mellan teknik och ideologi. Sandqvist bor och är verksam i Malmö. År 2018 utexaminerades han från Konsthögskolan i Malmö. 

Juryns motivering

Joakim Sandqvist vecklar ut pappret han burit i jeansfickan några veckor, bilden vittnar om tid och plats på ett oväntat sätt. Slumpen och konstnärens aktiva val i förening skapar både bild och kommentar om konstnärliga processer, öppnar estetiken och bjuder in världen. Hjälper man slumpen på traven skapar konstnären en uppsättning spelmatriser som alstrar uttryck i en mängd skilda riktningar.

Tolkning och förståelse av kartor förutsätter att vi är överens om en uppsättning tecken. I någon mening uppfinner kartan världen på nytt. Se där en metafor för konstnärligt skapande, en resa in i okänt landskap. Joakim Sandqvist använder satellitbilder av amerikanska bomullsfält, digital information matas in i vävstolen som sedan väver en ny bild av landskapet. Konstnären kombinerar bilderna och ger oss ytterligare en version, en berättelse som kartlägger världen på nytt.

Joakim Sandqvist skildrar hur jeans bearbetas, tegelstenar formas, ytor runt omkring oss produceras för att skapa rätt associationer, jeansen skall vara slitna på exakt rätt ställen, teglet skall ha rätt färg och storlek, leran rätt härkomst. Han åskådliggör hur föreställningen om bestämda förhållanden tar över, innehållets ursprungliga delar eller äkthet glider undan som oviktigt, verkligheten blir teater och material till nya konstverk fixeras i mellanrummen.

Joakim Sandqvist tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2024 om 200 000 kronor för att hans konstverk på ett intelligent sätt vittnar om komplexiteten i betydelseskapande förskjutningar, från jeansfickan till världsrymden och tillbaka. För att han i sin praktik framhäver skörheten i översättningar mellan olika tecken och tekniker, där den konstnärliga processen görs till både en del av uttrycket och en kommentar till världens betydelsebärande delar. Hans verk bär på sinnrika berättelser och poesi i övergången mellan gammalt och nytt/nytt och gammalt.

Läs mer om utställningen 


Joakim Sandqvist, Resolution Test Target

Om Beckers konstnärsstipendium

Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Viviann Lindén och har under åren uppvisat en sällsynt känsla för att förutse och identifiera uppskattade konstnärer i tiden, som sedan både inspirerat och format konstutvecklingen i Sverige, som till exempel Jockum Nordström, Dan Wolgers, Nathalie Djurberg och Julia Bondesson. Stipendiet syftar till att uppmärksamma och stödja banbrytande kreativa röster i Sverige, och innebär en separatutställning på Färgfabriken och KKAM – Höganäs samt en prissumma om 200 000 kronor. 

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.

Hitta hit

Fler utställningar på Färgfabriken

Fler utställningar

”Av inre nödvändighet och med största lätthet”

– en utställning om Agnes de Frumeries liv och konst

Årets stora utställning på Västergötlands museum blir en förlängning och utökning av en basutställning. Vi visar mer...

 13 maj - 1 sep 2024

Västergötlands mu..., Skara

Fler Gallerier/Museer i närheten