GIVANDETS GLÄDJE – SILVERDONATIONER


5 juli 2023 - 23 juni 2024

GIVANDETS GLÄDJE – SILVERDONATIONER

 11 maj 2023

Nationalmuseums samlingar innehåller många utsökta och representativa exempel på svenskt och europeiskt silver från 1500-talet fram till vår egen tid.

Den unika samlingen är bland annat resultatet av gåvor och ekonomiska bidrag från flera donatorer genom åren.  I den här utställningen presenteras ett 80-tal av de senaste decenniernas gåvor till museet.

nga och till utställningen har därför ett antal valts ut. De är hängivna samlare, konstintresserade som valt att stödja Nationalmuseum kontinuerligt eller med enstaka insatser och konstnärer som önskat att fler ska kunna ta del av deras livsverk.

Den gemensamma nämnaren är silver.

De utställda föremålen har skänkts av Gunnar V. Philipson, Sverker Åström, Märta Christina och Magnus Vahlquist Stiftelse, Anna Atterling, Kerstin Öhlin Lejonklou, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Bengt Julins fond samt Ulf Gillberg-Lennart Agerberg stiftelse. Många av dem har valt att donera föremålen genom Nationalmusei Vänner.

Gåvorna och donationerna har haft stor betydelse för Nationalmuseums möjligheter att förvärva både äldre och samtida silversmide då museet inte har några statliga medel för förvärv utan är beroende av gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Utställningen presenterar ett 80-tal av de senaste decenniernas gåvor till museet. Den visas i Fokusgalleriet som är en utställningsyta i anslutning till Skattkammaren där fördjupningar i samlingarna presenteras i ett lite mindre format. 

Utställningens kurator är Micael Ernstell, Nationalmuseum.

Hitta hit

Fler utställningar på Nationalmuseum

Fler utställningar

Mari-Ann Levin Pölde, Renée Rudebrandt och Elisabeth...

Textil trio i december

Mari-Ann Levin Pölde, textil Renée Rudebrandt, textil och Elisabeth Gustafsson, textil.

 11 nov - 17 dec 2023

Sadelmakarlängan, Österbybruk

Remus Anna Bo Wilson: Öppna rummet

Smålands Konstarkiv

"Öppna rummet" är en installation med sju blåmålade stänger, resta och i ett möte stödjande varandra till en helhet,...

 21 okt - 7 jan 2024

Vandalorum, Värnamo

Fler Gallerier/Museer i närheten