DENISE GRÜNSTEIN

- EFTERMÄLE
14 oktober 2023 - 7 januari 2024

DENISE GRÜNSTEIN

 21 september 2023

Under sommaren 2023 gick konstnären Denise Grünstein bort och därmed förlorade svenskt konstliv en av sina främsta fotografer. Nu arrangerar Artipelag en minnesutställning med hennes verk. Utställningen har fått titeln Eftermäle i ett försök att skildra vad hon har betytt för svenskt fotografi. Eftermäle lägger vikt vid tyngdpunkten i hennes karriär, som sträcker sig från 1980-talet fram till Grünsteins sista stora konstnärliga projekt Nymphaeas, 2021. 

Denise Grünstein studerade fotografi på Beckmans Designhögskola, men hon fick aldrig en akademisk utbildning inom fotografi som så många av samtidens fotografer. Hon lärde sig i stället fotografiet den praktiska vägen. Hennes verksamhetsfält har omfattat både kommersiellt fotografi inom mode och inredning, men också stillbildsfotografi inom filmindustrin. Denna mångfald av utgångspunkter har givit Grünstein en frihet att laborera med olika typer av fotografiska uttryck som hon har tillämpat under sin karriär.

 - Denise Grünstein var inte bara en fotograf, utan en mångfacetterad konstnär som arbetade med gränssnitt mellan olika konstnärliga medier. Artipelag har följt hennes konstnärliga praktik under många år och hennes verk ingår i vår samling. Vi är mycket glada över möjligheten att få presentera Grünsteins verk i en omfattande separatutställning på Artipelag, säger museichef Bo Nilsson. 

Sitt konstnärliga genombrott fick Grünstein i sitt deltagande i den banbrytande utställningen Bländande bilder 1981 på Fotografiska museet i Stockholm. Det var en ny typ av fotografi med metafysiska övertoner, mystik och en rymd som såg dagens ljus för första gången. Grünstein tillhör förgrundsgestalterna i detta nya fotografi som innebar ett paradigmskifte på den svenska fotografiscenen. 


Looking at the overlooked, 2014, © Denise Grünstein

Denise Grünsteins porträttbilder blev uppmärksammade och under 1990-talet fick hon i uppdrag av Månadsjournalen att gestalta tidskriftens fördjupande porträtt av tidens främsta celebriteter, vilka bland annat inkluderade Drottning Silvia och skådespelerskan Anita Ekberg. För den stora allmänheten blev hon här känd som Månadsjournalens främsta fotograf när hon förändrade den ikoniska bilden av massmediernas berömdheter från ouppnåeliga gestalter till verkliga människor, men med ett mytiskt narrativ.  

Efter framgångsrika år som porträttfotograf var det naturligt för Grünstein att inrikta sin verksamhet mot det konstnärliga fotografiet. 1998 påbörjades sviten Zone V under en resa i det forna Östeuropa och det sönderfallna Sovjetunionen. Kort därefter, 2001, fick Grünstein sitt konstnärliga genombrott med utställningen Figur i landskap på Moderna Museet i Stockholm. Här utvecklade hon till fullo det som brukar kallas ”det iscensatta fotografiet” och därefter har utställningarna avlöst varandra.


Female Gaze, 2009, © Denise Grünstein

Höjdpunkten i hennes karriär blev En Face/1866 på Konstakademin i Stockholm 2015. När Nationalmuseum stod tomt inför dess kommande renovering, fick Grünstein möjligheten att utföra konstprojektet En Face/1866. Titeln knyter an till museets invigningsår och anspelar på ett flertal sätt till byggnadens historik.

Dubbeltydighet, suggestion och mystik är återkommande teman i Grünsteins konstnärskap. Hennes verk omfattar flera verklighetsnivåer med mjuka hållningar såsom fiktion, metafysik, ideologi och könsidentitet. Det är hennes bejakande av fotografins innehållsliga möjligheter som har gjort Grünstein till en förebild för den yngre generationen av fotografer.

Utställningen visas fram till 7 januari 2024 och innehåller flera verk ur betydande serier så som Figure Out, En Face/1866 och Nympheas samt ett flertal av Grünsteins videoverk.

 

Hitta hit

Fler utställningar på Artipelag

Fler utställningar

Fler Gallerier/Museer i närheten