Garden Futures: Design som växer


27 april 2024 - 13 oktober 2024

Garden Futures: Design som växer

 28 september 2023

I många kulturer är trädgården ett paradis och en tillflyktsort, en spegling av identiteter, drömmar och visioner, en värld i miniatyr. Vare sig det är en strikt arrangerad konstnärlig skapelse eller ett naturalistiskt perennparadis: den form som människor ger sina trädgårdar avslöjar alltid deras egen relation till naturen – och ibland även hela kulturer och epokers förhållande till den. Utställningen "Garden Futures: Design som växer" spårar denna relation genom historien och in i framtiden. I små detaljer och stora idéer, i gerillaträdgårdar, på förortsgräsmattor och i konstnärliga projekt utforskar utställningen var dagens trädgårdsideal kommer ifrån och vilka modeller som är på frammarsch. För många konstnärer, formgivare och landskapsarkitekter är trädgården mycket mer än en romantisk tillflyktsort – det är en testyta för nya idéer, en plats att föreställa sig och uppnå en bättre framtid. Idag, i en tid präglad av klimatkris, globalisering och osäkerhet kring matförsörjning, har trädgården återigen blivit ett laboratorium för nya sätt att uppnå hållbarhet och social rättvisa, en plats för hopp och löften. Med bland andra: Aino Aalto, Marjan van Aubel, Roberto Burle Marx, Derek Jarman, Alexandra Kehayoglou, Jamaica Kincaid, Piet Oudolf, Mien Ruys Utställningen är producerad av Vitra Design Museum, Wiistenrot Foundation och Het Nieuwe Instituut

Hitta hit

Fler utställningar på Vandalorum

Fler utställningar

Lisa Tan- Dodge and/or Burn

 16 sep - 11 feb 2024

Accelerator, Stockholm

Fler Gallerier/Museer i närheten