Carl Eldhs Ateljémuseum

Carl Eldhs Ateljémuseum

1919 blev önskan om en arkitektritad ateljé verklighet för Carl Eldh (1873-1954). Byggnaden i Bellevueparken i Stockholm uppfördes för Eldhs räkning efter ritningar av vännen och arkitekten Ragnar Östberg (1866-1945). Carl Eldh kom att bli den enda som använde byggnaden som konstnärsateljé. 1963 blev den museum med inventarier och samling intakt. Det är hit du som besökare kommer idag. Större delen av byggnaden är öppen för besök.

Huset byggdes i trä och tjärades likt den intilliggande malmgårdens ekonomibyggnader från senare hälften av 1700-talet. Ateljébyggnaden ser ut att bestå av flera sammanfogade huskroppar, varje del med en given funktion. Två stora och ljusa ateljérum för både pågående och avslutade arbeten. Rotundan, det runda rummet, var tänkt för vila och för att ta emot besökare. Ett mindre bostadsrum med separat entré var för övernattning.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Årets sommarutställning: Släpljus

Utställningen Släpljus presenterar platsspecifika undersökningar av sex konstnärer som utforskar vår relation till mi...

 12 maj - 2 okt 2022

Carl Eldhs Ateljé..., Stockholm