Eksjö Museum

Österlånggatan 31, 575 80 Eksjö

0381-361 60

Eksjö Museum

Eksjö Museum

Eksjö museum kom till genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Den 12 juli 1968 invigdes Albert Engströmsmuseet i nuvarande lokaler. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet. Idag är Eksjö museum ett givet besöksmål i den unika trästaden.

Tegelbyggnaden uppfördes år 1900 för garveriet vid Felix Aschans läderfabrik, under ledning av Georg Felix Aschan. Läderfabriken startade i loftgångsbyggnaden intill redan år1831. År 1928 lades fabriken ner. Konfektionsföretaget Kaboms drev en textilfabrik här från 1947 och under hela 1950-talet. Efter detta användes huset till bland annat fritidsverksamhet.

År 1968 flyttade Eksjö museum in. Eksjö stad hade år 1965 tagit emot en donation från Albert Engström-samlaren Carl David Carlsson. En förutsättning för gåvan var att konsten skulle visas och hela samlingen tas om hand. På så sätt skapades museet. Albert Engström-utställningen låg under flera år på andra våningen. I övriga delar av byggnaden fanns museimagasin, turistbyrå och konsthall. Den stadshistoriska utställningen Eksjö genom seklerna invigdes år 1993. År 2004 tillkom Smålands militärhistoriska museum i den så kallade Röda längan. Röda längan flyttades till denna plats från Ränneslätt på 1800-talet och var då en del av garveriets verksamhet. På slätten användes den som stall och fouragemagasin åt grenadjärkåren.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Bamse och andra vänner

ur seriernas värld

Originalillustrationer från seriealbum och tecknade filmer. I samarbete med en samlare visas ett brett material med b...

 23 apr - 18 sep 2022

Eksjö Museum, Eksjö