Rydals museum

Rydals museum

På Rydals museum hittar både liten och stor något som fascinerar. Det är ett museum som kan upplevas med alla sinnen. Spinnerifabriken är idag museum med en välbevarad maskinpark och det berättas om bygdens historia samt visas tillfälliga utställningar med olika inriktningar.
Vi erbjuder en mängd aktiviteter, workshops och program och medverkar i flera nätverk och projekt. Utmärkande för vårt engagemang är att vi genomgående kommunicerar och förhåller oss till hållbarhetsfrågor; sociala, ekonomiska och miljömässiga.
Rydal ligger en timmes bil- eller bussresa från Göteborg och Varberg samt en halvtimme från Borås. Museet har fri entré.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Nordiska väsen

Rödlistan

Nordiska väsen – Rödlistan strävar efter att väcka känslor hos betraktaren genom att visa på naturens mystik. Förundr...

 21 maj - 9 okt 2022

Rydals museum, Rydal