Museum Anna Nordlander

Museum Anna Nordlander

/media/bcjnvkid/p1011307_red.jpg

MAN har som uppdrag att sprida kunskap om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet genom utställningar, pedagogik och utveckling av samtidskonstens förutsättningar i region Västerbotten. Verksamheten bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. MAN är en självständig avdelning på Skellefteå Museum AB.

Sedan hösten 2021 återfinns MANs utställningar och pedagogiska verksamhet på Sara Kulturhus.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Maskor och makt

En utställning om kvinnors arbete, textilt återbruk, kroppen och minnet.

 9 okt - 22 jan 2023

Museum Anna Nordl..., Skellefteå