Skulptörförbundet

Skulptörförbundet

/media/ppqab03y/konstnärshuset-14-augusti-2015.jpg

Skulptörförbundet är en ideell förening med yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige.

Förbundet grundades 1975 under mottot: "En ideell förening för aktiva skulptörer, som utåt skall arbeta för att främja skulptur och skulptörers intressen och inåt verka för solidaritet och kamratskap". I detta ingår att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,  sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och ålder och istället främja lika rättigheter och möjligheter.

Idag har förbundet ca 270 medlemmar

Skulpturen i det öppna rummet är viktig, inte minst för att göra våra samhällen mer spännande. Den berättar om oss själva och vår tid, den ska ställa frågor och få oss att tänka efter.

Skulptörförbundet vill väcka intresse för dagens mångfald i uttryckssätt, material och metoder och fördjupa kontakten med omvärlden. Vi vill utöka vårt engagemang i samhällsdebatten om stadsutveckling och skulpturens roll i det offentliga rummet.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Art Test Field

Skulptur på Alvaret

Konstnärer från Skulptörförbundet bjuder på en vidsträckt och långvarig utställning 2022-2023 på 25 av betonglocken påTe…

 11 jun - 31 aug 2023

Skulptörförbundet, Stockholm