Christo inte längre ägare till Lars Wilks konstverk Nimis

Christo inte längre ägare till Lars Wilks konstverk Nimis

Spara som favorit

 09 januari 2023

Tidigare rådde oklarheter kring om konstnären Christo eller om Lars Vilks äger Arx. Christo ägde även Nimis, men efter hans död 2020 klargjorde Christos son, Cyril, att han inte gör anspråk på det platsspecifika konstverket.

Lars Vilks har dock hela tiden varit ägare till Ladonien. Nu övergår Lars Vilks Nimis, konstverket Arx och det fiktiva landet Ladonien till stiftelsen för Lars Vilks minnesfond som ägare och förvaltare.

Vidare så har Höganäs kommun begärt att konstnärens tre verk på Kullaberg ska skyddas som byggnadsminnen – men det har inte varit möjligt tidigare eftersom konstverken inte har haft en tydligt ägare.

Nästa steg blir att tillsammans med Kullaberg styra upp säkerheten, då det i dag är förknippat med viss fara att ta sig fram till "Nimis" och "Arx". Därefter ska fonden och föreningen Nimis vänner sluta en överenskommelse med markägarna Krapperup om skötsel och underhåll. Markägarna har inte längre några invändningar mot verken, vilka uppfördes utan tillåtelse.

Lars Vilks omkom i en bilolycka hösten 2021.

(Källa; Helsingborgs Dagblad/TT)