De ska jobba med Tidöpartiernas kulturkanon

Journalisten Gunilla Kindstrand ingår i den kommitté som ska leda arbetet med Tidöpartiernas svenska kulturkanon. Regeringen har nu utsett de ledamöter som ska bestämma vilka ämnesområden som ska ingå.


Spara som favorit

 29 februari 2024

Förutom Gunilla Kindstrand får ordförande Lars Trägårdh, professor i historia, ytterligare tre ledamöter till hjälp: Marlen Eskander, verksamhetsledare vid Läsfrämjarinstitutet, PJ Anders Linder, chefredaktör för Axess och Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap.

Kommittén ska både bestämma vilka kulturområden som ska ingå i en kanon och utse de experter som sedan ska välja specifika verk. Även allmänheten ska få komma med förslag.

Ordförande Lars Trägårdh har tidigare sagt att han tänker argumentera för en bred förståelse av vad som kan vara kultur. Under en presskonferens före jul förklarade han också att Sverige "tenderat att förneka existensen av en svensk kultur".

- Vi har varit väldigt förtjusta både i det moderna och det kosmopolitiska. Mycket av det har varit positivt men det har också skapat en blind fläck, sade han då.


Frågan ställs inifrån

Gunilla Kindstrand gillar att själva processen ska vara öppen.

"Det har länge funnits en besatthet av omvärldens bilder av Sverige och den svenska kulturen. Nu ställs frågan inifrån i stället och det är på tiden. Det ger möjligheter till ett levande och viktigt samtal om hur konst och kultur samspelar med oss", skriver hon i en kommentar till TT.

Vilka kriterier som ska avgöra om ett kulturverk är svenskt eller inte blir nu upp till kommitténs ledamöter att avgöra.

- Det kommer såklart också att bli ett samspel mellan kommittén och expertgrupperna. Även framtagandet är en del av processen och är minst lika viktigt som den slutgiltiga produkten, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Inpyrt med makt

Medan Lars Trägårdh beskrivit en svensk kulturkanon som "en bas för inkludering" har kritiker som Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare i stället talat om "ett begrepp som är inpyrt med makt och maktutövning".

"Det handlar snarare om möjligheter, om inkludering och om bildning i begreppets finaste bemärkelse. Ett viktigt syfte med arbetet är ju att göra svensk kultur tillgänglig för fler", skriver Gunilla Kindstrand. /Erika Josefsson/TT

Fakta: Svensk kulturkanon 

I Tidöavtalet skrev regeringen och Sverigedemokraterna att man ska låta fristående expertkommittéer inom olika områden ta fram förslag på en svensk kulturkanon. Kanon översätts i Svenska Akademiens ordlista med "norm".

Senast den 31 augusti 2025 ska kommittén redovisa en kulturkanon för kulturdepartementet.

 

LÄS MER:

"Recension: Vårsalongen på Liljevalchs 2024" >>

"Recension: Farväl till övergreppsestetiken" >>

"Laurie Anderson lämnar tysk professur i protest" >>

"Recension: Berlinde De Bruyckere på Artipelag" >>

"Kommuner i norr mot strömmen – satsar på kultur" >>

"Anna Odell: Går inte att fördöma" >>

"Uppsala och Kiruna vill bli kulturhuvudstäder" >>