Förnimmelser av tid

Verk ur samlingen

Verk ur samlingen
Utställningen är avslutad! 14 maj 2022 - 26 februari 2023

Förnimmelser av tid

 06 december 2022

I den här utställningen presenteras ett urval verk ur Konstmuseets samling. Det är ett utsnitt som spänner över en lång tidsperiod och visar exempel på samlingens spännvidd. De tidigaste verken är från 1700-talet och de senaste från vår samtid, sammanförda utifrån ett antal genomgående spår.

En konstsamling och dess innehåll är inte statiskt och stillastående, utan befinner sig i ständig rörelse och förändras över tid. Nya konstverk tillkommer, äldre belyses på nytt och ger möjlighet till en historisk återblick men skapar även utrymme för samtida tolkningar och läsningar. När verk från olika tidsepoker, i olika material och teknik, möts i ett nytt sammanhang uppstår en synergi där verken ger nytt liv och betydelse åt varandra.

Hitta hit

Fler utställningar på Borås Konstmuseum

Fler utställningar

Fler Gallerier/Museer i närheten