Stilla natur. Oskar Bergman


18 februari - 20 augusti 2023

Stilla natur. Oskar Bergman

Målaren Oskar Bergman (1879-1963) är nära förknippad med Thielska Galleriet och Djurgården. Med sina 43 verk är han en av de mest representerade konstnärerna i museets samling. Signe Maria och Ernest Thiel spelade en avgörande roll i Bergmans utveckling som konstnär. Förutom tidiga inköp av hans verk gav paret Thiel honom kost och logi i det konstnärshem i Neglinge, Saltsjöbaden, som de finansierade under några år kring förra sekelskiftet. Bergman blev nära vän med sina mecenater, en vänskap som bestod efter att Ernest Thiel hade förlorat sin förmögenhet och sålt sitt hem och konstgalleri till staten. Då gästade Bergman gärna Thiel på ön Fjärdlång i Stockholms skärgård för att måla.

Djurgårdens natur hade en särskild plats i konstnärens hjärta. Där vistades han om somrarna som barn och inledde sitt närstudium av naturen. Djurgårdens gamla träd och skogspartier blev ett återkommande motiv. Detaljrika, stämningsfulla landskapsmålningar i klara färger av främst svensk natur och svenska städer är kännetecknande för Oskar Bergman. Han arbetade mest i akvarell men även i andra tekniker såsom olja, gouache och blyerts. Bergman var också verksam som grafiker och illustratör. Människor förekommer endast undantagsvis i hans motiv. Istället skildras skogen, enstaka träd, vägar, fält och vatten under olika årstider liksom vilda blommor, pittoreska stadsmotiv och skärgården. Oskar Bergman föddes och verkade huvudsakligen i Stockholm. Han utbildades på Tekniska aftonskolan i fyra år (nuvarande Konstfack) och gjorde flera studieresor ut i Europa. Trots detta omnämns han ofta som självlärd. Bergmans måleri uppfattades som lite egensinnigt av samtiden då han i kontrast till rådande abstrakta och nonfigurativa ideal konsekvent höll fast vid sin naturtrogna stil. Men Bergman var inte opåverkad av dåtidens strömningar. Särskilt i början av sin karriär, kring sekelskiftet 1900, tog han starka intryck av japanska träsnitt och symbolismen liksom av den tidiga renässansen. Det fanns även samtida förebilder; han beundrade bland annat Gustaf Fjaestads snömålningar och Axel Sjöberg skärgårdsmotiv. Det är sällan dramatiska skeenden i Oskar Bergmans måleri. I motsats till landskapsmålarna under romantiken återger han inte vidsträckta vyer eller dånande vattenfall. Hans tolkningar av naturen är återhållsamma och strama. Det är stilla natur i litet format med stor detaljrikedom, ibland nästan fotorealistiskt. Samtidigt har motiven en påfallande sagostämning. Lite av magin i Bergmans målningar handlar om att de pendlar mellan olika tillstånd, att de trots de återkommande motiven är svårbestämda. Oskar Bergmans lyriska skildringar av landskap och städer i Sverige, södra Italien och Frankrike är allmänt omtyckta och förekommer regelbundet på marknaden. Ändå är han en förhållandevis okänd konstnär idag. Thielska Galleriet vill introducera Oskar Bergmans konstnärskap för en ny generation besökare och samtidigt ge redan invigda möjlighet att återupptäcka hans magiska värld i en fördjupad, tematisk presentation med omkring 150 verk i olika tekniker.

Hitta hit

Fler utställningar på Thielska Galleriet

Fler utställningar

Akvarellmålare från Luleå i norr till Glemmingebro i...

Akvarellmålare från Luleå i norr till Glemmingebro i söder

 12 maj - 4 jun 2023

Madsen Härdig Akv..., Lund

När cirkeln sluts

Jonas Liveröd möter den arkeologiska samlingen

Historien är full av luckor. Utifrån fragment försöker vi människor skapa oss en bild av det förflutna. Det mesta av...

 26 nov - 9 apr 2023

Värmlands Museum, Karlstad

Sommarutställning Marimekko - Design i tiden

Utställningen visar Marimekkos tidiga historia med handtryckta Marimekkotyger och kläder från de första mönstren fram...

 13 maj - 10 sep 2023

Kristinehamns Kon..., Kristinehamn

Mer Gallerier/Museer i närheten