Integritetspolicy

Ändamål
Med denna policy klargör hur Konstguiden arbetar för att skydda dina rättigheter och integritet. Syftet med denna policy är att göra dig medveten om hur Konstguiden behandlar dina personuppgifter, vad Konstguiden använder dem till, vem som får se dem och under vilka villkor samt hur du kan skydda dina rättigheter.

Bakgrund
Den främsta anledningen till att Konstguiden behandlar dina personuppgifter är för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Konstguiden utgår ifrån att Konstguiden inte behandlar fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och strävar alltid efter att använda den minst känsliga informationen.

Konstguiden behöver även dina personuppgifter för att ge dig en bra service, till exempel vad gäller marknadsföring, övervakning och information. Dessutom kan Konstguiden behöva dina personuppgifter för att följa lagar och genomföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. När Konstguiden samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan invända mot det.

Vilka personuppgifter behandlar Konstguiden?
Konstguiden behandlar endast personuppgifter där det finns laglig grund för detta. Konstguiden behandlar inte personuppgifter om det inte är nödvändigt för att fullgöra skyldigheter enligt avtal och lag. Nedan ges exempel på de personuppgifter som Konstguiden kan behandla:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Födelsedatum
Titel
Användarnamn
Fotografier

Information som du lämnat utan att bli ombedd att göra det och som du lämnar frivilligt

Hur får Konstguiden tillgång till dina personuppgifter?
Där det är möjligt försöker Konstguiden inhämta ditt samtycke innan du börjar behandla dina personuppgifter. Konstguiden gör detta genom att be dig fylla i klausuler om uttryckligt samtycke om behandlingen är baserad på samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Konstguiden kommer i sådant fall inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya uppgifter, förutsatt att detta inte är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Observera att att återkalla ditt samtycke innebär att Konstguiden inte kan uppfylla de skyldigheter Konstguiden har gentemot dig.

Konstguiden får även tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Information du ger oss direkt
Information som registreras när du besöker Konstguidens webbplats
Information som Konstguiden får när du prenumererar på nyhetsbrev eller andra utskick
Information som Konstguiden får när du svarar på våra enkäter och undersökningar

Hur länge kommer Konstguiden att behålla dina personuppgifter?
Hur lång tid det tar för lagring av personuppgifter beror på syftet med behandlingen, eftersom det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter tills syftet är uppfyllt.

Vi sparar era användaruppgifter i högst tre månader efter att ert medlemskap avslutats.

Ansvar
Konstguiden är personuppgiftsansvarig vilket innebär att Konstguiden ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och för att dina rättigheter tillvaratas.

Ändringar av Konstguidens integritetspolicy
Konstguiden kan då och då göra ändringar i denna policy. Om så är fallet kommer Konstguiden att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa ändringar snabbt kommer till din kännedom genom att publicera ändringarna på denna webbplats. Konstguiden rekommenderar att användare av denna webbplats besöker denna integritetspolicy regelbundet för att lära sig om nya sekretesspraxis eller ändringar i vår policy.

Kontakta Konstguiden
Om du vill utöva dina registrerade rättigheter, om du tidigare har lämnat in personuppgifter och vill att informationen uppdateras eller raderas från våra register och databas, eller om du har några frågor om Konstguidens sekretesspraxis eller om din personliga information, vänligen kontakta oss på vår e-postadress red@konstguiden.com.