Louise Swärdshammar

/media/kfvh5if2/louise-swärdshammar_jag-går-en-annan-väg_galleri-svalan.jpg

I min konst utforskar jag ofta det förbisedda och övergivna i vår omgivning, där man kan känna en känsla av mänskligt närvaro. Den närvarande frånvaron och den frånvarande närvaron som manifesterar aspekter av främlingskap, ensamhet och längtan i våra dagliga liv, och där den yttre världen blir en symbolisk uttryck för våra inre omständigheter. Min konst handlar också om olika mänskliga känslotillstånd, där möjligheten till förändring väntar.

Hitta hit