Tomas Lidén

/media/hqbnwm52/kemisten.jpg

Jag har studerat vid Konstfack och Kv:s konstskola i Göteborg och har haft ett 60-tal utställningar i Sverige men också i Berlin, Moskva och São Paulo. Jag jobbar främst med måleri men också med video och musik.   

När jag målar är en helt vit duk är aldrig min startpunkt. Det måste finnas något att utgå från.
Ett färgstänk, en form som jag kanske målar över men som ändå får bli utgångspunkten.
Ofta är det många lager färg som ger bilden inte bara motiv utan också struktur och yta.
Såriga ytor helade av färgsjok som en recensent uttryckte det.
Bilderna kan vara målade på olika underlag, ramarna kan vara medvetet oregelbundna.
Mer eller mindre irriterande asymmetriska.
Motiven finns inte i den verkliga geografin, de handlar snarare om tillstånd och stämningar.
De har bara indirekt sin förebild i naturen, de består av en fragmenterad mix av alla landskap jag har sett (på TV, i verkligheten, i böcker o.s.v.).

Hitta hit