Joakim Sandqvist får Beckers konstnärsstipendium 2024Spara som favorit

 15 november 2023

Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor samt utställningar på Färgfabriken i Stockholm och KKAM – Höganäs, som i år utdelas för 37:e året i följd, tilldelas 2024 Joakim Sandqvist som är född 1988 och som bor och är verksam i Malmö.
År 2018 utexaminerades han från Konsthögskolan i Malmö.

Stipendieutställningen på Färgfabriken visas 3 februari–17 mars 2024.


Joakim Sandqvist , Untitled, Västra hamnen Malmö, Gradient installation Obra

Juryns motivering:
Joakim Sandqvist vecklar ut pappret han burit i jeansfickan några veckor, bilden vittnar om tid och plats på ett oväntat sätt. Slumpen och konstnärens aktiva val i förening skapar både bild och kommentar om konstnärliga processer, öppnar estetiken och bjuder in världen. Hjälper man slumpen på traven skapar konstnären en uppsättning spelmatriser som alstrar uttryck i en mängd skilda riktningar.

Tolkning och förståelse av kartor förutsätter att vi är överens om en uppsättning tecken. I någon mening uppfinner kartan världen på nytt. Se där en metafor för konstnärligt skapande, en resa in i okänt landskap. Joakim Sandqvist använder satellitbilder av amerikanska bomullsfält, digital information matas in i vävstolen som sedan väver en ny bild av landskapet. Konstnären kombinerar bilderna och ger oss ytterligare en version, en berättelse som kartlägger världen på nytt.

 Hans verk bär på sinnrika berättelser och poesi i övergången mellan gammalt och nytt/nytt och gammalt.

Joakim Sandqvist skildrar hur jeans bearbetas, tegelstenar formas, ytor runt omkring oss produceras för att skapa rätt associationer, jeansen skall vara slitna på exakt rätt ställen, teglet skall ha rätt färg och storlek, leran rätt härkomst. Han åskådliggör hur föreställningen om bestämda förhållanden tar över, innehållets ursprungliga delar eller äkthet glider undan som oviktigt, verkligheten blir teater och material till nya konstverk fixeras i mellanrummen.

Joakim Sandqvist tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2024 om 200 000 kronor för att hans konstverk på ett intelligent sätt vittnar om komplexiteten i betydelseskapande förskjutningar, från jeansfickan till världsrymden och tillbaka. För att han i sin praktik framhäver skörheten i översättningar mellan olika tecken och tekniker, där den konstnärliga processen görs till både en del av uttrycket och en kommentar till världens betydelsebärande delar. Hans verk bär på sinnrika berättelser och poesi i övergången mellan gammalt och nytt/nytt och gammalt.

Om konstnären:
Joakim Sandqvist (f. 1988) arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion. Den konstnärliga processen börjar ofta i ett fynd av någonting påtagligt och nära till hands, någonting så vanligt att dess betydelser ligger dolt bakom normalitet. Med ingående research och ett strängt förhållningssätt till verkets bärande idé som avhängigt sitt medium och materiella beståndsdelar skapar han en återhållsam poesi i verk som kretsar kring växelverkan mellan teknik och ideologi. Sandqvist bor och är verksam i Malmö. Han har studerat på Konsthögskolan i Malmö, Slade School of Fine Arts och Maumaus Independent Study Program. Sandqvist har visats i separatutställningar på Galleri Ping Pong i Malmö samt på Obra i Lund. Han har även deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall och Malmö konstmuseum.

Om stipendiet:
Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Joakim Sandqvist, Workers, Settlers, Hippies and Imaginary Lovers. Videostill

Läs intervju med Joakim Sandqvist >>