Graffitimålare frikänns – ökade skönhetsvärdet

Graffitimålare frikänns – ökade skönhetsvärdet

Spara som favorit

 07 november 2023

En graffitimålare frias av Gotlands tingsrätt efter att ha målat ett lamm på en sprucken betongfasad i Visby, rapporterar Dagens Juridik.

Rätten ansåg att mannen målat så fint att han rent objektivt ökat byggnadens skönhetsvärde. Domen är mycket ovanlig, säger Erik Hannertz, universitetslektor vid Lunds universitet, till P4 Gotland.

– Här har man betonat att det är en konstnärlig gärning, att det finns en artistisk och teknisk skicklighet, och att det är lammet som är Gotlands symbol.

Vill erbjuda gratis konst till förbipasserande

”Varför han målar är för att det är ett sätt att uttrycka sig konstnärligt. Han har inte för avsikt att förstöra det allmänna rummet… Hans avsikt är att erbjuda gratis konst till förbipasserande.”

Mannen åtalades vid Gotlands tingsrätt för ringa skadegörelse. Åklagaren begärde att han skulle dömas till dagsböter.

Tingsrätten håller dock inte med åklagaren utan friar nu mannen med hänvisning till bland annat att ”skadebedömningen ska göras med utgångspunkt i den skadelidandes subjektiva befogade uppfattning.”

Tingsrätten skriver i sina domskäl:

”Av det underlag som åklagaren har åberopat framgår inte om regionen har ansett att en skada har uppkommit genom målningen, eller om regionen har åsamkats saneringskostnader och/eller andra kostnader för att återställa betongfasaden i ursprungligt skick.”

”Konstnärlig gärning med visst mått av skicklighet”

Tingsrätten slår därmed fast att någon skada ur det perspektivet inte är styrkt. Domstolen gör därefter en egen, objektiv, skadebedömning. Tingsrätten skriver i sina domskäl:

”Av de bilder som åklagaren har åberopat, framgår att X (27-åringen), på en förhållandevis undanskymd plats av ytterst begränsat kulturhistoriskt värde, belägen i ett hamnområde, på en grå och sprucken betongfasad som utgör kortsidan av en lastkaj, har avbildat ett lamm.”

”Sättet på vilket X har åskådliggjort lammet vittnar om en konstnärlig gärning utförd med ett visst mått av artistisk och teknisk skicklighet.”

Tingsrätten fortsätter:

”Enligt tingsrättens uppfattning har den spruckna betongfasadens skönhetsvärde – i rent objektivt hänseende – ökat genom X målning. Gärningen har därmed inte medfört en sådan försämring i fråga om fasadens skönhetsvärde eller värde i övrigt, att en sådan skada som avses enligt straffstadgandets lydelse kan anses ha uppstått.”

Skillnad mot ren vandalism

Tingsrätten avslutar sina domskäl med:

”Tingsrätten får i sammanhanget anledning att noga framhålla skillnaden mellan den i målet åtalade gärningen, och sådan ren vandalism som förekommer på publika platser i form av klotter på exempelvis tunnelbanevagnar, husväggar i bostadsområden och skyltar, och som med regelbundenhet förorsakar såväl den privata som den offentliga sektorn icke obetydliga saneringskostnader.”

27-åringen frias därför och domstolen beslutar också att han ska få tillbaka de sprayburkar som polisen hade tagit i beslag.

Källa Dagens Juridik