Eksjö Museum

Eksjö Museum

/media/5idbpbbt/eksjö-museum_2020.jpg

Eksjö museum kom till genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet. Idag är Eksjö museum ett givet besöksmål i den unika trästaden. I konsthallarna visas samtidskonst och andra utställningar över aktuella ämnen.

Museigården används vid konserter och work-shops och är en omtyckt mötesplats i staden, med aktiviteter för barn och en plats att hänga på. Trädgården utformades av studenter vid Alnarps lantbruksuniversitet år 1993, den förnyades under 2020 med en stor mängd nyplanteringar. Alla växter har en kulturhistorisk koppling och flera ingår i en nationell satsning för att bevara och använda gamla svenska kulturväxter (POM). Det är också ett verktyg för att förverkliga konventionen om biologisk mångfald. Här hittar du växter för bin och andra pollinatörer, för växtfärgning, kryddörter och medicinalväxter.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Vikgubbar

Vikgubbar är ett ideellt projekt av illustratören Marcus-Gunnar Pettersson.

 28 sep - 10 nov 2024

Eksjö Museum, Eksjö

Eksjö näringsliv i nytt ljus

Tre tolkningar

Tre fotografer, Johan LIndqvist, Koru Media och Åsa Silfver skildrar arbetet vid små och stora företag i Eksjö kommun.

 14 sep - 10 nov 2024

Eksjö Museum, Eksjö

Hudnära

Broderade och tatuerade bilder

Maja Stjärna och Lotte Thoröd Larsen.

 18 maj - 15 sep 2024

Eksjö Museum, Eksjö

Sår, gropar, skisser, träd

Emma AdBåge

En konstutställning för hela familjen.

 4 maj - 8 sep 2024

Eksjö Museum, Eksjö