Eksjö Museum

Eksjö Museum

Eksjö museum kom till genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Den 12 juli 1968 invigdes Albert Engströmsmuseet i nuvarande lokaler. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet. Idag är Eksjö museum ett givet besöksmål i den unika trästaden.

Tegelbyggnaden uppfördes år 1900 för garveriet vid Felix Aschans läderfabrik, under ledning av Georg Felix Aschan. Läderfabriken startade i loftgångsbyggnaden intill redan år1831. År 1928 lades fabriken ner. Konfektionsföretaget Kaboms drev en textilfabrik här från 1947 och under hela 1950-talet. Efter detta användes huset till bland annat fritidsverksamhet.

År 1968 flyttade Eksjö museum in. Eksjö stad hade år 1965 tagit emot en donation från Albert Engström-samlaren Carl David Carlsson. En förutsättning för gåvan var att konsten skulle visas och hela samlingen tas om hand. På så sätt skapades museet. Albert Engström-utställningen låg under flera år på andra våningen. I övriga delar av byggnaden fanns museimagasin, turistbyrå och konsthall. Den stadshistoriska utställningen Eksjö genom seklerna invigdes år 1993. År 2004 tillkom Smålands militärhistoriska museum i den så kallade Röda längan. Röda längan flyttades till denna plats från Ränneslätt på 1800-talet och var då en del av garveriets verksamhet. På slätten användes den som stall och fouragemagasin åt grenadjärkåren.

Hitta hit

Aktuella utställningar