Kivik Art Centre

/media/00jnd2g4/kivik-art.jpg

Kivik Art Centre verkar i gränssnittet mellan samtida konst, arkitektur och natur. På Kivik Art Centre ska man både kunna uppleva de färdiga verken, men också ta del av tankar och idéer kring de övergripande frågorna. Mötesplatsen ska omfatta både professionella utövare och en intresserad allmänhet.

Hitta hit

Inga aktuella utställningar!