Zornmuseet

Zornmuseet

/media/y3ufjusi/zo-171-självporträtt-i-rött.jpg

Zornsamlingarna är det officiella namnet på makarna Anders och Emma Zorns donation till svenska staten, och följaktligen även på institutionen i Mora. Donationen omfattade nästan all deras egendom, inklusive sextio byggnader och närmare 20 000 föremål. Förutom Zorns egna verk rymmer samlingarna dalmålningar och allmogeföremål, vävda tapeter, silverpjäser, antika skulpturer samt målningar av gamla mästare och vänner till konstnären. Till samlingarna hör också 180 Rembrandtetsningar som Zorn köpte under årens lopp.

Zornsamlingarna utgörs i grunden av fyra besöksmål: Zornmuseet, Zorngården, Zorns gammelgård och Gopsmor. År 1993 tillkom Textilkammaren vid Zorns gammelgård.

Anders och Emma Zorn efterlämnade också ett kapital. Detta förvaltas enligt deras önskemål av Uppsala universitet under namnet Zornfonden.

Zornsamlingarna har som ambition att verka som kulturell institution i vid bemärkelse. Vid sidan av den gängse museala verksamheten förs samarbeten med andra aktörer för att stärka den lokala och regionala kulturen och för att sprida kunskap om Zorn. Zornsamlingarna stödjer även vetenskaplig forskning, dels genom Gerda Boëthius minnesfond, dels genom samarbete med Institutionen för konstvetenskap, Uppsala universitet.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Konstnärer kring Siljan

ZORN OCH HANS SAMTIDA

I slutet av 1800-talet kom flera konstnärer och författare att överge Stockholm och Paris för att i stället slå sig ned…

 9 maj - 1 sep 2024

Zornmuseet, Mora