Naturhistoriska kan öppnas tidigast i februari 2024

Naturhistoriska kan öppnas tidigast i februari 2024

Spara som favorit

 05 oktober 2023

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm kommer att hålla stängt i flera månader till, enligt ett pressmeddelande. Att reparera innertaket och huvudentrén bedöms ta lång tid, och museet tros kunna öppnas upp för besökare till sportlovet 2024 – som tidigast.

– Oavsett tidpunkt för när fastighetsverkets avstängning kan hävas är det bra för både besökare, verksamhet och personal att vi har fått ett datum att förhålla oss till, säger överintendent Lisa Månsson.

Det var i slutet av augusti som Månsson fattade beslut om att stänga museet eftersom hyresvärden Statens Fastighetsverk hade upptäckt säkerhetsrisker med innertaket och i ett trapphus.

Museet fokuserar nu på mer uppsökande verksamhet.