Världskulturmuseerna vill återlämna konst till NigeriaSpara som favorit

 23 februari 2023

Statens museer för världskultur söker nu regeringens medgivande för att lämna tillbaka 39 föremål med ursprung i kungadömet Benin i nuvarande Nigeria.

Föremålen förvärvades mellan 1898 och 1908 av dåvarande Etnografiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, via svenska och tyska mecenater och den internationella konstmarknaden. Kulturföremålen kan knytas till den plundring av Benin City som genomfördes 1897 under den så kallade brittiska straffexpeditionen.

Det är ett extremt trauma och alla vet att det skedde. I andra länder har det varit en mer gradvis utförsel av kulturarvet som kanske inte förknippas med en sådan komprimerad, traumatisk händelse. Så Nigeria har blivit fokus för hela repatrieringsrörelsen i Afrika, sade Michael Barrett, Afrikaintendent vid Världskulturmuseerna till TT inför det väntade beslutet.

Statens museer för världskultur har utrett proveniensen och förutsättningarna för att lämna tillbaka föremålen som har sitt ursprung hos edofolket. Utredningen har hämtat kunskap i samarbete med nätverket Benin Dialogue Group och tar hänsyn till plundringens våldsamma natur och Nigerias långvariga kamp för att få tillbaka dem.

- Att behålla föremålen när vi nu har kännedom om hur de har förvärvats rimmar illa med Världskulturmuseernas uppdrag och det vore att stödja oetiska museipraktiker, säger museernas överintendent Ann Follin i ett pressmeddelande.

Sammanlagt 5 000 till 10 000 kulturföremål från plundringen är spridda över världen och flera länder har redan lämnat tillbaka stulna konstföremål till Nigeria och flera andra länder i Afrika och Sydamerika.

Hösten 2022 invigde Benins president, Patrice Talon,  en utställning med de 26 historiska skatter som Frankrike lämnade tillbaka 2022, drygt 130 år efter att de stals av den franska kolonialmakten. De 26 verken, varav vissa betraktas som heliga i Benin, ställs nu ut i presidentpalatset i staden Cotonou i utställningen ”Benins konst i går och i dag”.

Patrice Talon förklarade att utställningen manifesterar ”stolthet och tro på vad vi en gång var, på det vi är och kommer att vara”.

Även Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Tyskland har fått krav från afrikanska stater som vill ha tillbaka konstskatter som kolonisatörerna tog med sig till Europa.

Frankrike lämnade tillbaka de 26 föremålen till Benin efter två års förhandlingar. Enligt en rapport gjord på beställning av den franske presidenten Emmanuel Macron finns cirka 90 000 afrikanska artefakter på franska museer. 70 000 av dessa finns på det etnografiska museet Quai Branly i Paris. (TT)

Skulpturer från Benin som ställdes ut i Berlin under 2022