ANDERS SUNNA

ILLEGAL SPIRITS OF SÁPMI

ILLEGAL SPIRITS OF SÁPMI
28 oktober 2023 - 14 januari 2024

ANDERS SUNNA

 08 maj 2023

För första gången sedan den uppmärksammade premiärvisningen på Venedigbiennalen 2022 presenterar nu Moderna Museet Malmö ”Illegal Spirits of Sápmi”.

För första gången sedan den uppmärksammade premiärvisningen på Venedigbiennalen 2022 presenterar nu Moderna Museet Malmö ”Illegal Spirits of Sápmi”. I det monumentala konstverket gestaltar konstnären Anders Sunna sin familjs femtioåriga konflikt med den svenska staten.

Verket mäter ca 20 meter i längd och historien berättas i fem kapitel från 1970-talet och fram till idag, med en målning per decennium.

De stora målningarna är infogade i en träkonstruktion, byggd av konstnärens bröder, som även rymmer ett arkiv över alla de rättstvister som familjen varit involverad i.

Besökaren välkomnas att botanisera bland de många pärmarna, innehållandes tusentals dokument. Samiskt liv och samisk kultur har drabbats hårt av århundraden av kolonisering och rasistiska övergrepp. Under 1900-talets första decennier utvecklades rasbiologiska teorier som legitimerade markövertaganden, övergrepp och förtryck. Den konflikt som särskilt präglat Anders Sunnas uppväxt har sitt ursprung i 1971 års rennäringslag och hur den kom at tolkas.

 

Illegal Spirits of Sápmi gestaltar en samisk familjs kamp för sin rätt att bedriva renskötsel, konstaterar utställningens curator Joa Ljungberg. Det är en historia om utdragna konflikter med stora personliga förluster. Bakom denna familjetragedi döljer sig dessutom en större berättelse om förtryck med koloniala förtecken. För Anders Sunna har konsten erbjudit en möjlighet till upprättelse och ett sätt att föra sin familjs talan.

Familjen Sunna ansåg det orimligt att utan skälig ersättning tvingas ta hand om fastighetsägarnas renar, sk skötesrenar, i utbyte mot att fastighetsägarna upplät mark för bete. Som en konsekvens av många och utdragna stridigheter har samebyar kommit att ställas mot varandra, renmärken – som ger rätt att bedriva renskötsel – har dragits in, familjen har trakasserats och deras renar tvångsförflyttats.

Stridigheterna som format livet för tre generationer inom familjen Sunna har ursprung i 1971 års rennäringslag och hur den kom att tolkas. Den huvudsakliga motparten har varit Länsstyrelsen i Norrbotten men i ett senare skede även Sametinget. Konstnären berättar hur konflikterna resulterat i att familjens renar tvångsförflyttats, ett 30 km långt stängsel har byggts för att hindra deras renar från att ta sig till sina naturliga betesmarker, samebyar har ställts mot varandra och familjen har förlorat rätten att bedriva renskötsel.

Curator: Joa Ljungberg


Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 5, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

 LÄS INTERVJU MED ANDERS SUNNA >>

"Använder sin samiska konst som vapen mot staten" 

Hitta hit

Fler utställningar på Moderna Museet Malmö

Fler utställningar

Fler Gallerier/Museer i närheten