HOPP, FÖRVIRRING, FÖRTVIVLAN

KONST I KÖLVATTNET AV UPPROREN I ARABVÄRLDEN

KONST I KÖLVATTNET AV UPPROREN I ARABVÄRLDEN
17 februari 2024 - 1 september 2024

HOPP, FÖRVIRRING, FÖRTVIVLAN

 08 maj 2023

Kan konsten gestalta det som är för komplicerat och svårt att uttrycka med ord? Den internationella grupputställningen ”Hopp, förtvivlan, förvirring” rör sig i kölvattnet av de uppror som inleddes 2010 i arabvärlden.

Att dessa händelser förändrat livet för miljontals människor, varav många idag lever och verkar i svenska samhällen, gör det angeläget för en institution som Moderna Museet Malmö att utforska och presentera hur konstnärer på olika sätt arbetat med detta, fortfarande pågående, kapitel i historien. Med denna utställning och ett fördjupande program vill museet erbjuda en plattform där existentiella upplevelser kan delas genom konsten. En plattform som nyttjar konstens rum för att ta oss bortom historia och kunskap. Där det som kan vara för komplicerat eller svårt att uttrycka i ord i stället kan gestaltas med färg, rörelse och form. Projektet utvecklas genom ett nära samarbete mellan den syriska curatorn Abir Boukhari som är medgrundare till AllArtNow och som sedan 2015 bor och arbetar i Stockholm och Moderna Museet Malmös intendent Joa Ljungberg. Curatorer: Abir Boukhari och Joa Ljungberg

Hitta hit

Fler utställningar på Moderna Museet Malmö

Fler utställningar

Fler Gallerier/Museer i närheten