Nytt beslut - Utställningen Fashion Cocktail kommer visas på Regionmuseet i Kristianstad

Nytt beslut - Utställningen Fashion Cocktail kommer visas på Regionmuseet i Kristianstad

Spara som favorit

 26 april 2023

Regionmuseet Skåne beslutade sig för att ställa in utställningen Fashion Cocktail efter att Pernod Ricard förra veckan valde att återuppta exporten av Absolut Vodka till Ryssland. Efter att företaget nu ändrat sitt beslut har Regionmuseet Skåne bestämt sig för att visa utställningen som tidigare planerat.

– Beslutet att avbryta exporten till Ryssland förändrar situationen. Det är ett beslut som stämmer överens med vår värdegrund. Regionmuseet Skåne står bakom det ukrainska folket och vi vill vara tydliga med att vi motsätter oss Rysslands invasion av Ukraina, säger Henrik Borg, museichef på Regionmuseet Skåne.

För inte länge sedan förkunnade Regionmuseet i Kristianstad att de skulle ställa in ”Fashion Cocktail”.  Museichefen Henrik Borg sa då att utställningen blev omöjlig att genomföra sedan Absoluts ägare Pernod Ricard beslutat att åter öppna för export till Ryssland. Restauranger i Stockholm och Göteborg har även de meddelat att de slutar servera Absolut som en protest.  

- Det är tråkigt för oss att ställa in så nära inpå, men vi vill inte bli sammankopplade med att man bryter sanktionerna", sa museichef Henrik Borg då.

Men efter massiv kritik från flera olika håll har nu företaget bakom Absolut Vodka, Pernod Ricard, alltså valt att lyssna på kritiken och tvärvänt angående sin export till Ryssland. Och därför kommer även utställningen äga rum i sommar på Regionsmuseet i Kristianstad.    

Den så kallade ”Spritan”, Absolut Vodkas fabrik i Åhus, har en stark lokal förankring i nordöstra Skåne.

– Vår ingång till utställningen har hela tiden varit företagets långa närvaro i Åhus och den kulturhistoria som är förknippad med detta, säger Henrik Borg.

Fashion Cocktail, en utställning med plagg och fotografier ur Absolut Fashion-samlingen, kommer alltså nu att öppna som tidigare planerats den 29 april på Regionmuseet i Kristianstad.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

OM REGIONSMUSEET

Fri entré till Skånes kultur och historia! Regionmuseet Skåne är till för varje invånare och besökare i regionen, och alla som vill ta del av kulturarvet. Genom vår verksamhet skapar vi förutsättningar för människor att utmanas, uppleva, umgås och utforska. Det betyder inte minst att vi tar plats i samhällsdebatten och behandlar ämnen som på olika vis är viktiga i samtiden. Stiftelsen Regionmuseet i Skåne består av tre huvudmän: Region Skåne, Kristianstads kommun och Skånes Hembygdsförbund.