"Spegling är första steget mot konst"

Tora Vega Holmström

Tora Vega Holmström
Utställningen är avslutad! 10 september 2022 - 29 januari 2023

"Spegling är första steget mot konst"

Utställningen är den första över den banbrytande modernisten Tora Vega Holmström (1880–1967) i Stockholm sedan 1945. Hennes konstnärskap domineras av kraftfulla porträtt och expressionistiska experiment.

Tora Vega Holmströms koloristiska frigörelse ägde rum under en resa till Finland 1912 och hon skrev: ”Spegling är första steget mot konst.” Därefter gav målningar som Främlingar (1913–14) och Utanför ett musikcafé, Biskra (1929) konstnären ett nationellt, och i viss mån internationellt, genomslag efter att de visats på utställningar i London och Paris.

Utgångspunkten för utställningen är Carl Wilhelmsons grupporträtt  Målarinnor (1902), som finns i museets samling. Motivet brukar tolkas som en allegori över konstnärskapets allvar, ovisshet och kamp. I målningen återges Tora Vega Holmström tillsammans med studiekamraterna Adelheid von Schmiterlöw och Hanna Borrie. Trion var Wilhelmsons elever vid Valands konstskola i Göteborg och kallade sig själva för ”De tre musketörerna”. Men bara Holmström fick en karriär som konstnär.

Syftet med utställningen är att lyfta fram ett spännande konstnärskap som anknyter till och kommenterar Thielska Galleriets konstsamling, där endast nio av lite drygt hundra representerade konstnärer är kvinnor.

I utställningen presenteras främst Tora Vega Holmströms första trettio år som konstnär. Stilistiskt vandrar hon från en dunkel pointillism och jugendstil via mosaikartade färgfält och böljande linjer mot en vibrerande expressionism. Målningarna berättar om kvinnlig rösträtt, arbetarklassens villkor och om posttraumatisk stress hos det första världskrigets överlevande kolonialsoldater. Tora Vega Holmström gick sin egen väg både i sitt liv och i sin konst.

Bild: Tora Vega Holmström, Tavastlänningar, 1912, Malmö Konstmuseum. Foto: Malmö Museer

Utställningskurator är Adam Korpskog, fil. mag i konstvetenskap

Utställningen visas fram till 29 januari 2023

Hitta hit

Fler utställningar på Thielska Galleriet

Fler utställningar

ELISABETH ÖSTIN

Trabeklerna

 20 maj - 16 jul 2023

Pumphuset Konsthall, Landskrona

EVA HILD

En utställning med Eva Hild på Landskrona konsthall

I denna utställning på Landskrona konsthall utforskar skulptören och keramikern Eva Hild sinnebilden av den upplösta...

 20 maj - 27 aug 2023

Landskrona konsthall, Landskrona