Borås Bright Art

Internationell ljuskonst

Internationell ljuskonst
28 oktober - 26 februari 2023

Borås Bright Art

Borås Konstmuseum fokuserar på att utforska ljus- och projektionsbaserad konst i en stor utställning som visas i museet och i stadsrummet.

Internationell ljuskonst i stadsrummet och på Borås Konstmuseum

28.10.22–26.02.23 (Borås Konstmuseum)

28.10.22–15.01.23 (i stadsrummet)

Borås Konstmuseum fokuserar på att utforska ljus- och projektionsbaserad konst i en stor utställning som visas i museet och i stadsrummet. Via visuella och audiovisuella uttryck undersöks ämnen som belyser perceptionen av omvärlden, filosofiska föreställningar och naturvetenskapliga fenomen. Utställningen reflekterar även över ämnen som slår an till globala samtidsaktuella frågor om miljö, sociala och samhälleliga händelser.

Återkommande i flera verk är intentionen att fånga naturvetenskapliga företeelser som att återskapa hur ljuset samspelar med olika ytor, essenser och material. Det kan handla om gestaltad rymd, kemiska sammansättningar, optiska element eller hur ljuset framträder när det möter vattnet. Ljud, ljus, mörker, mönster, färger och former är alla betydande komponenter som påverkar vår varseblivning av verkligheten på ett djupgående plan. Komplexa fenomen som ljus och mörker, ordning och kaos, liv och död, vetenskap kontra magi, bildar varsin sida av samma mynt och ger grund att reflektera över uppfattningen av verkligheten som den ter sig för oss.

Ljusets universella väsen som markör för rymd, rytm, tid och rörelse, dess symboliska betydelse och livsavgörande roll förbinder oss över kulturer och generationer. Verken utgår från olika skala och pendlar mellan mikro- och makroperspektivet, griper an och förkroppsligar universums oändlighet eller beståndsdelar i den enskilda människokroppen. Uttryck för såväl det biologiskt som det sociologiskt sammankopplade representeras. Andra verk belyser frågor om mänskliga relationer och strukturer; som det ständigt vakande överhetens öga, metaforer för flykt och förflyttning eller barns poetiska ord om framtiden, hjältar och vad som är ljus eller mörker för dem.

Borås Konstmuseum ansvarar, utöver det museala uppdraget, för stadens offentliga konst och konstbiennalen. Som en koppling till detta, och för att berika stadens gemensamma ytor under den mörka årstiden, görs en stor satsning på konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Även museets uppdrag rörlig bild vävs samman med mediet ljus och tekniskt avancerade installationer i en experimentell och sinnlig utställning att för en stund förlora sig i.


Medverkande konstnärer:

Matej Bizovičar (SI)

Mikael Ericsson (SE)

Tamar Frank (NL)

Paul Friedlander (GB)

Bertrand Gadenne (FR)

Rune Guneriussen (NO)

Ema Kobal (SI)

Kari Kola (FI)

Lena Mattsson (SE)

Raha Rastifard (IR,DE)

Egill Sæbjörnsson (IS)

Yoko Seyama (JP)

Aleksandra Stratimirović (RS,SE)

Beam Team (SI)

Cecilia Ömalm (SE)

Klicka här för att läsa mer...

Hitta hit

Fler utställningar på Borås Konstmuseum

Fler utställningar

30 X 30

Jurybedömd salong

Favorit i repris! Väsby Konsthall bjuder in till den populära jurybedömda 30x30 salongen igen!

 18 mar - 16 apr 2023

Väsby Konsthall, Upplands Väsby

KNUT ANDERSSON

Fårbonden från Tubbebo

Knut Andersson (1934-2021) verkade som fårbonde på gården Tubbebo utanför Månsarp i Jönköping under hela sitt liv. Va...

 28 jan - 12 mar 2023

Liljevalchs, Djurgården

ROY ANDERSSON PÅ ARTIPELAG

Den 13 januari 2023 öppnar utställningen Jag såg som består av 17 foton tagna från Roy Anderssons senaste film Om det...

 13 jan - 12 mar 2023

Artipelag, Gustavsberg

MALOU LARSSON

 21 jan - 12 feb 2023

Väsby Konsthall, Upplands Väsby

Ismet Sekmen

Skogsbrand under jorden kommer upp med Ismets kreativitet.

Roten till tallen du ser är den sista delen av trädet som skyddar sig från att ruttna i jorden. Under lång tid med as...

 1 mar - 29 jul 2023

Ramhuset, Falun

Mer Gallerier/Museer i närheten