LEE BUL
Utställningen är avslutad! 11 mars 2023 - 27 augusti 2023

LEE BUL

 30 januari 2023

Hyvlad pärlemor, en svävande spegelblank zeppelinare och skulptur tillverkad av militärt metallskrot från gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Göteborgs konstmuseum inleder 2023 med att presentera den hyllade sydkoreanska konstnären Lee Buls första separatutställning i Norden.

Lee Bul anses vara en av Asiens viktigaste konstnärer och utställningen i Göteborg rymmer ett urval av centrala verk med tonvikt på skulptur.

Hon intresserar sig främst för frågor kring utopi, ordning och makt i relation till kropp, material och arkitektur.

Utställningen på Göteborgs konstmuseum rymmer ett urval av verk från de senaste 15 åren. Central i utställningen är den storskaliga skulpturen Willing To Be Vulnarable, en tio meter lång uppblåsbar och svävande zeppelinare i spegelblank silvermetallic. Dessa enorma motordrivna gasballonger förekom framförallt under mellankrigstiden och kom att förknippas med såväl framtidstro och teknikutveckling som destruktion och katastrofer.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera Lee Bul för vår publik, säger Johan Sjöström, intendent vid Göteborgs konstmuseum och utställningens curator.

– Hennes säregna konstnärskap och levande förhållningssätt till historia, samhälle och individ ger betraktaren unika möjligheter att rumsligt röra sig mellan det osäkra, sköra, vackra och brutala.

Separatutställningen med Lee Bul ligger i linje med de stora satsningar på betydelsefulla kvinnliga konstnärskap som Göteborgs konstmuseum gjort under de senaste tio åren.

– Lee Buls produktion är sällsynt rik och mångbottnad. Genom att på olika vis bryta upp tidsliga och rumsliga ordningar undersöker hon ideal, kropp, arkitektur och utsatthet i vår globaliserade värld, säger museichef Patrik Steorn.

Lee Bul, After Bruna Taut (Beware the sweetness of things), 2007. 

Konstnärlig debut i en omvälvande tid. Lee Bul är född 1964 och verksam i Seoul. Efter examen på konsthögskolan vid Hongik University i Seoul 1987 inledde hon sitt konstnärskap med att genomföra en rad uppmärksammade performance i offentliga miljöer, t ex på bussar och i gatukorsningar i Seoul och Tokyo. Iklädd avancerade egenhändigt tillverkade dräkter – ett slags mjuka skulpturer – försedda med extra huvuden, armar och tentakler ställde hon frågor kring våld, rättigheter, maktrelationer, symboler och den kvinnliga kroppen.

Verken undersöker också den politiska och sociala kontexten i och med att Lee Bul navigerade i det offentliga rummet. Sydkoreas moderna historia och snabba omställning från militärdiktatur till demokrati under 1980-talet rymmer stora framsteg inom ekonomi, urbanisering, välfärd och teknologiska system.

Lee Bul intresserar sig för hur dessa berättelser hänger samman med utopi och modernitet, men också motsatserna: olyckor, katastrofer, konflikt och kollaps.

" Jag försöker febrilt komma ihåg när jag senast hade en sådan omskakande och mångbottnad konstupplevelse i Göteborg." / Sara Arvidsson, Göteborgs-Posten

 

Från 1990-talets slut blir skalan i Lee Buls arbeten alltmer djärv och utrymmeskrävande och skulpturerna rör sig bort från konstnärens egen kropp och ut i rummet. Lee Bul arbetar ofta med laddade och okonventionella material som t ex militärt metallskrot från DMZ, den hårt bevakade och ständigt aktuella gränszonen mellan Nord- och Sydkorea. Verket Aubade V som visas på Göteborgs konstmuseum är tillverkat av just detta. Resterna av en gränspostering har byggts om till något som liknar en farkost, en mast eller ett fyrtorn i rostig metall. Titeln anspelar på den romantiska sångtradition som handlar om det ofrivilliga uppbrottet mellan två älskande.

I verket Scale of Tongue utgår Lee Bul från en tragisk händelse i närtid. Färjan MV Sewol förliste utanför Sydkoreas kust 2014 och över 300 personer – både passagerare och räddningsarbetare – omkom. Händelsen som kantats av utredningar, kontroverser och rättsliga efterspel är fortfarande ett öppet sår i det sydkoreanska samhället. Skulpturen som för tankarna till ett bergslandskap eller ett uppochnervänt fartygsskrov draperat i svarta tygsjok kan ses som ett slags minnesarbete. Lee Bul har använt sig av bl a neopren, ett material som dykardräkter tillverkas av.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum. En omarbetad version kommer att visas på Sara Hildén-museet i Finland under hösten 2023.

Hitta hit

Fler utställningar på Göteborgs Konstmuseum

Fler utställningar

Fler Gallerier/Museer i närheten