Happily ever after

Känslor, konst och kapitalism

Känslor, konst och kapitalism
27 oktober 2023 - 31 mars 2024

Happily ever after

 17 augusti 2023

Vad händer när våra känslor utnyttjas för vinst och kontroll, vilka sociala konsekvenser får det och hur vi gör motstånd?

Happily Ever After berör det komplexa samspelet mellan känslor, kapitalism och makt i dagens samhälle. Här möts konstnärskap som i sina praktiker utforskar skärningspunkten mellan psyket och det sociala, i en värld där offentliga och privata, ekonomiska och känslomässiga sfärer vävts samman. Utställningen fördjupar sig i hur känslor alltmer utnyttjas för vinst och kontroll. Det reflekterar över hur psyket blivit en arena för exploatering, vad detta gör med oss som individer och vilka sociala konsekvenser det får.

Medverkande konstnärer: Muhammad Ali, Anita Christoffersson, Markus Copper, Jeanne Dunning, Stina Ebers, Elis Eriksson, Helena Fernández-Cavada, Ester Fleckner, Jenny Grönvall, Ramon Guillén-Balmes, Sive Hamilton Helle, Leif Holmstrand, Adelita Husni-Bey, E.B. Itso, Jesper Just, Joachim Koester, Jukka Korkeila, Ellinor Lager, Gloria López Cleries, Truls Melin, Britt-Ingrid Persson, Iris Smeds, Superflex, Hannah Toticki och Ulla Wiggen.


Curatorer: Julia Björnberg och Anna Johansson

Hitta hit

Fler utställningar på Malmö Konstmuseum

Fler utställningar

Fler Gallerier/Museer i närheten