Nästan där. Maria Friberg

Utställningen är avslutad! 16 september 2023 - 3 mars 2024

Nästan där. Maria Friberg

 30 augusti 2023

Thielska galleriet har bjudit in konstnären Maria Friberg (född 1966) för att skapa en dialog mellan hennes konstnärskap och museets samling. Samarbetet är en del i en större satsning på att belysa Thielska i ett samtida ljus. Friberg har fritt fått välja verk ur makarna Thiels konstsamling från förra sekelskiftet som hon speglar i ett urval av sina egna fotografiska verk och videor.

Nästan där pekar på det glapp som råder mellan nu och då. Så mycket är annorlunda, men också sig likt. Vi tycker oss förstå historien och ändå förstår vi den inte. Därför blir Maria Fribergs interagerande med samlingen en fråga om turtagning: Hennes konst erbjuder nya perspektiv på galleriets samling, men ger också en fördjupad bild av olika teman i hennes eget konstnärskap.

Bortom makt och kontroll
Maria Friberg är ett självklart val för Thielska Galleriet. I en samling dominerad av manliga konstnärer och porträtt av män är det viktigt att, som Friberg, vända blicken. I hennes konst intar män ofta traditionellt kvinnliga poser; de är passiva, sårbara, vilsna och vackra att se på. Motsatsförhållandet mellan manligt och kvinnligt ifrågasätts.

Förmågan att skildra mannen bortom makt, kontroll och självsäkerhet slår an en intressant ton i museets historia. Den ambivalens som Maria Friberg visar på i den traditionella mansrollen var även utmärkande för bankiren och finansmannen Ernest Thiel, en av Sveriges rikaste män i början av 1900-talet. Thiel var ovillig att axla sin tids borgerliga mansroll. Han sökte frigörelse och intellektuell stimulans, ville inte bara vara bankdirektör utan även skriva poesi och skapa en fristad för konst och konstnärer.

Pilarna på Djurgården
Nästan där tar detta sökande och osäkra, flytande tillstånd som utgångspunkt, när något är i förändring och målet nästan nås. Utställningen sätter såväl samlingen som samlaren i nytt ljus och ställer frågor om dåtidens och samtidens föreställningar om det manliga. Ett annat tema som berörs är mannens förhållande till och osäkerhet inför naturen. Paret Thiels samling innehåller många målningar med stämningsfulla landskapsmotiv där vatten utgör ett viktigt element. Vatten återkommer också i Maria Fribergs bildvärld – i hennes undersökning av enkla dikotomier som natur/kultur.

Dessutom spelar pilarna på Djurgården en särskild roll för såväl Maria Friberg som för Thielska Galleriet. Välkommen att upptäcka detta och andra spännande samband och skillnader i höstens stora utställning Nästan där.


Carl Larsson, Porträtt av Tage Thiel, 1915, olja på duk, och Maria Friberg, Duration 5, 2012, fotografi. Foto: Urban Jörén / Thielska Galleriet.

Om Maria Friberg

Maria Friberg (f. 1966 i Malmö) studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1989–95. Hon bor och arbetar i Stockholm och Örbyhus. Friberg är en av våra mest hyllade konstnärer och arbetar främst med fotografi och video. Hon har ställt ut separat på bl.a. Moderna Museet och Fotografiska i Sverige liksom på en mängd platser internationellt såsom Santa Barbara Contemporary Arts Forum, Kalifornien, Conner Contemporary Art, Washington DC och Pi Artworks, London. Hennes verk är representerade i många samlingar, bl.a. på Moderna Museet i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Museum of Fine Arts Boston och Denver Art Museum.