Jubileumsutställning

Utställningen är avslutad! 1 juni 2024 - 20 juni 2024

Jubileumsutställning

 03 januari 2024

Jubileumsutställningen samlar fyra epoker som varit viktiga för Göteborgs Konstförening men också där Göteborg som konststad satt spår: de första utställningarna på 1800-talet, Göteborgskoloristerna, Endre Nemes med elever och det politiska 1970-talet.

Göteborgs Konstförening bildades 1854 med ett långsiktigt mål att stödja konstnärer genom inköp av verk som sedan lottades ut till föreningens medlemmar. Men vi ville också sprida upplevelse och kunskap genom att visa konsten för en bredare allmänhet och föreningen blev både en pedagogisk institution och en social mötesplats.

​Föreningens betydelse för Göteborgs konstliv kan knappast överskattas. Från 1856 avsattes 10 procent av intäkterna till det som skulle komma att bli Göteborgs konstmuseum och 1865 skänktes hela konstinnehavet till museet vilket blev grunden för Göteborgs konstmuseums egna samlingar.

Göteborgs Konstförening ligger också bakom bildandet av Valands konstskola och från 1923 och fyrtiotre år framåt drev vi Konsthallen vid Götaplatsen där vi ställde ut tidens samtidskonst, från Göteborgskoloristerna över Endre Nemes och hans elever till det radikala 1960-talets nyskapande experiment.

Sedan 1966 har Göteborgs Konstförening bedrivit galleri- och programverksamhet i olika lokaler – på nuvarande Kastellgatan sedan 2019 – men ambitionen att visa engagerande och spännande konst, att presentera intressanta och pedagogiska program och att vara en social mötesplats är densamma som vid starten för 170 år sedan.

 

Hitta hit

Fler utställningar på Göteborg Konstförening

Fler utställningar

Berta Hansson

Den brinnande lågan

 13 jun - 1 sep 2024

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Fler Gallerier/Museer i närheten