We Are Seediq


22 april 2023 - 31 december 2023

We Are Seediq

 14 april 2023

Etnografiska museets nya utställning är ett samarbete med seediq, ett urfolk i Taiwan.

Etnografiska museets nya utställning är ett samarbete med seediq, ett urfolk i Taiwan. Som ett led i att dekolonisera museet samt att utveckla hur etnografiska museer kan arbeta med urfolk och föremål i samlingarna skapades We Are Seediq. Som titeln antyder är det seediq själva som står för berättandet. Med hjälp av modern visualiseringsteknik och nyskapande utställningsdesign berättar de sin historia om ett återfunnet kulturarv.

We Are Seediq visar hur museisamlingar kan ha extremt stor relevans idag för att återknyta, återskapa och återföra kunskap som annars riskerar att gå förlorad, säger Ann Follin, överintendent vid Världskulturmuseerna. Att få tillgång till det egna kulturarvet och därmed möjlighet att tolka och representera sin historia är centrala teman för utställningen. Det här är deras berättelse, inte vår. Det unika samarbetet inleddes i samband med att det fanns frågetecken kring en samling från Taiwan i magasinet. Efterforskningar visade att föremålen hade varit felkategoriserade sedan tidiga 1900-talet och att de i själva verket var seediq. Museets intendenter kontaktade olika institutioner i Taiwan och resten är historia. Sedan föremålen samlades in till museet på det tidiga 1900-talet har mycket av seediqs traditionella kultur gått förlorad.

Utställningen är en del av seediqs arbete att återuppliva tidigare generationers kunskap som ligger dold i föremålen. Meningen är inte att föremålen på något sätt ska begravas och glömmas bort, utan vi ska skapa liv i dem igen och inspirera vårt folk och våra unga att känna stolthet över sitt ursprung. Vår existens är sammanlänkad med våra förfäder och den traditionella seediqkulturen, säger Walis Pering, orförande för Seediq National Assembly. Representanter för seediqsamhället arbetar nu med den samling Världskulturmuseerna förvaltar för att bidra till att väcka nytt liv i deras kultur. I maj 2022 besökte en delegation Etnografiska museet för att studera föremålen närmare. Bland annat studerade kvinnorna samlingens textilier och ritade av mönster. Dessa användes sedan till att återskapa textilerna i Taiwan. För seediq är det här ett sätt att försonas med tidigare generationer.

Utställningsrummet är formgivet av Kasper Salin-vinnande byrån Olsson Lyckefors. Utställningen öppnar 22 april på Etnografiska museet. Seediq betyder människa och är namnet på ett urfolk i Taiwan och även språket de talar.