Emelie Björck

Location

Utställningen är avslutad! 3 februari 2024 - 25 februari 2024

Emelie Björck

 21 januari 2024

Utställningen Location visar verk av konstnären Emelie Björck på Galleri Artem.

Emelie Björck bromsar in i sina verk.
Avståndet mellan dåtid och framtid minskar. Hon blir närvarande och stannar upp i nuet. På just den här platsen och ingen annan plats. Björck iakttar hur det undflyende i naturens skiftningar förtydligas. Det igenkännbara är kort. Elementen skiftar och förgängligheten överraskar. Det kommer växa igen. Nästa sommar har stocken ruttnat bort. Platsen är kvar men förändrad.

Emelie tänker att den fysiska färgen beter sig på liknande sätt. Från att vara träffsäker och bestämd till att tveksamt lägga sig platt på fel ställe. Den torkar, bleknar, förändras, får nya betydelsebärande egenskaper – precis som naturen. Kan man fånga en bit natur? Ett utsnitt av skog, en nyckelbiotop?

Emelie Björck visar en serie oljemålningar på metall i utställningen Location på Galleri Artem.

Hitta hit

Fler utställningar på Galleri Artem

Fler utställningar

Elias Crespin / Chronomorphosis

Elias Crespins mobila skulpturer rör sig långsamt och graciöst i komplexa, precisa formationer, skenbart fritt svävan...

 15 mar - 12 jan 2025

Bildmuseet i Umeå, Umeå

Fler Gallerier/Museer i närheten